OSNOVNE LABORATORIJSKE PREISKAVE KRVI

Hemogram, lipidogram, elektroliti, jetrni testi, KS, CRP, SR …

OSNOVNE LABORATORIJSKE PREISKAVE URINA

SEROLOŠKE PREISKAVE

Preskave na Borelio B., Bartonelo H., Toxoplasmo G. in različne viruse.

MIKROBIOLOŠKE PREISKAVE

Obsegajo preiskavo odvzetih vzorcev na klasičnih mikrobioloških gojiščih.

HISTOPATOLOŠKI PREGLED ODVZETEGA TKIVA

Pregled kirurško odvzetega tkiva zaradi določitve histološkega tipa spremembe in ocene radikalnosti odstranitve.

Tkivo, namenjeno histopatološkem pregledu, po odvzemu fiksiramo v posebnem transportnem mediju (formalinu). Isti ali naslednji dan se pošlje v laboratorij, kjer se po posebnih barvanjih analizira. Rezultati, ki so praviloma na voljo v enem tednu, se predstavijo na kontrolnem pregledu v  ambulanti.